سال 1399
25
صلوات
فرم تکریم ارباب رجوع
نام دستگاه  
تاریخ مراجعه    
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟  
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟  
نام فرد یا افرادی را که بهترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید.
نام فرد یا افرادی را که با شما رفتار نامناسبی داشته اند ، مرقوم فرمایید
آیا خدمت مورد نظر شمادر موعد مقرر انجام شده است؟  
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفا آنرا بنویسید
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید
نام و نام خانوادگی
شماره تماس