سال 1399
25
صلوات

20% الی 40 % تخفیف کرونایی ویژه اصناف

1399/11/20
شهرداری حلب در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1 مورخ 99/4/31 نسبت به اعمال تخفیف برای اصناف شهر حلب اقدام نماید

تخفیف ویژه کرونا

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: