سال 1399
25
صلوات

جذب سرمایه گذار

1397/03/19
اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور مشارکت

اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور مشارکت

شهرداری حلب ، توسعه و سرمایه گذاری  پروژه خدماتی، رفاهی و گردشگری  شهر حلب  به استناد مجوز کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و مجوز کمیسیون تغییر کاربری و مجوز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛ قصد دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی که توانایی مالی مشارکت در این پروژه ها را دارند، اقدام نماید.

بسته های سرمایه گذاری قابل مشارکت:

۱. مجتمع تجاری رفاهی و خدماتی 
۲. پارک کوهستان
تماس به:

02436823432
 

 

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: