سال 1399
25
صلوات

جلسه با سرمایه گذار

1396/05/07
جلسه برای سرمایه گذاری پروژه مجتمع تجاری ، رفاهی برگزار گردید .

در تاریخ 96/5/3 در دفتر شهردارحلب جلسه سرمایه گذاری مجتمع تجاری ، رفاهی برگزار گردید . در این جلسه که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین سرمایه گذار برگزار گردید در خصوص نحوه  و شرایط سرمایه گذاری تبادل نظر گردید که مقرر شد سرمایه گذار پس از برآورد هزینه ها ، نسبت به اعلام نظر نهایی خوددر خصوص نحوه و چگونگی مشارکت در پروژه مذکور  اقدام نماید .

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: