سال 1399
25
صلوات

ثبت نام و صدور پروانه حمل و نقل

1396/03/25
طبق ماده ۱۵ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه­‌ای، دارندگان ناوگان باری تنها باید از یکی از شهرداری­‌های کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت نمایند. این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداری­‌ها نمی­‌باشد.لذا از متقاضیان در خواست میگردد جهت ثبت نام و صدور پروانه حمل و نقل به این شهرداری مراجعه فرمایند.(روابط عمومی شهرداری حلب)

طبق ماده 15 دستورالعمل مدیریت حمل و نقل باری درون شهری و حومه ای ، دارندگان ناوگان باری تنها باید از یکی از شهرداریهای کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت نمایند . این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی  به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداریها نمی باشد لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد جهت ثبت نام و صدور پروانه حمل و نقل به این شهرداری مراجعه نمایند( روابط عمومی شهرداری حلب) .

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: