سال 1399
25
صلوات

معرفی و شرح وظابف واحد حراست شهرداری حلب

1395/08/04
.

سرپرست حراست شهرداری حلب - اکبر پرچکانی

انجام کلیه امور حراستی مربوط به پرسنل ، اموال ، ساختمانها، ماشین آلات و تأسیسات شهرداری طبق دستور العملهای ابلاغی .

- رسیدگی و تحقیق و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح  برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح .

-پیگیری دریافت ، بررسی و پاسخگویی به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار .

- نظارت بر کلیه معاملات شهرداری .

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: