سال 1399
25
صلوات

تاریخچه شهرداری شهر حلب

1395/07/09
.

شهرداری شهر حلب با تصویب وزارت کشور در تاریخ 09/06/79 تاسیس و در حال حاضر دارای رتبه درجه سه شهرداری ها می باشد.

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: