سال 1399
25
صلوات
اطلاعات تماس
برای ارتباط با شهرداری حلب می توانید از روشهای زیر استفاده کنید تلفن : 36823432 - 024 فکس : 36823431 -024 ایمیل : info@halabcity.com آدرس : زنجان - شهرستان ایجرود- شهر حلب ، خیابان شهرداری ،شهرداری حلب کدپستی : 83976 - 45971